"Służmy Bogu i bliźniemu za przykładem Maryi"
HASŁO FORMACYJNE ROK "B" - 2021
 
 "MARYJA UCZY MIŁOŚCI DO EUCHARYSTII"
ostatnia aktualizacja: 20:34:34 30.11.2020

                                                                              

 
BANER
 

Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r., w kaplicy przy ulicy du Bac. W sobotę 27. listopada 1830 r. Niepokalana objawiła się siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru:

Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica. Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.

Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia. Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Wniosek przeprowadzonego dochodzenia był następujący:

Cudowny Medalik - frontNadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami, poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.

W 1846 r., w następstwie głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonne, papież Grzegorz XVI potwierdził wnioski zawarte w orzeczeniu arcybiskupa Paryża.

Cudowny Medalik - reversNa awersie medalika, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W języku francuskim napis ten brzmi: O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours a vous. W ten sposób Maryja objawia, że jest poczęta bez grzechu, czyli Niepokalana.

Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które Maryja nam wyprasza u swego Syna.

Maryja depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło.

Na rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem.

Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową i serce Maryi przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego Matki do nas wszystkich.

Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii.

Już po objawieniach Katarzyna Labouré powiedziała swojemu spowiednikowi, ks. J. M. Aladelowi:

Najświętsza Dziewica chce, abyś założył Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu przez Jej pośrednictwo będą udzielane liczne łaski.

Pierwsze stowarzyszenie, złożone z samych dziewcząt, powstało 8. września 1837 r. w parafii św. Piotra du-Gros-Caillou w Paryżu. Z upływem czasu powstawały również stowarzyszenia grupujące młodzież męską oraz przeznaczone dla wszystkich Stowarzyszenie Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP.

Współcześnie miliony osób noszą Cudowny Medalik i za pośrednictwem Maryi wypraszają liczne łaski Boże.

ostatnia aktualizacja: 21:56:34 24.04.2016

Medaliki poświęcone rozdawane są podczas
 "Niedziel Maryjnych", które organizowane są w parafiach, można też zgłosić się do członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika. 

Medaliki nie poświęcone, można zamówić w Centrum AMM

  

Dyrektor Krajowy AMM ks. Jerzy Basaj CM

od poniedziałku do czwartku tel. 601 472 764 

CENNIK (plus koszty przesyłki)

  •                       Medaliki aluminiowe  małe - 30 groszy
  •                       Medaliki aluminiowe duże (3,5 cm) - 2,0 zł

                      Breloczki aluminiowe z medalikiem 3,00 zł

      Medaliki srebrne -  10,00 zł 

                      Medaliki niebieskie zatapiane („łezka") - 2,50zł

                      Medaliki niebieskie zatapiane duże       - 10,00 zł 

Kalendarz Apostolatu Maryjnego - 5,00 zł 

 

          Foldery w cenie 30, i 80 groszy

Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika -20 groszy

Święta Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik - 15 zł 

 "Dar z Nieba. Życie św. Katarzyny Laboure. Historia objawień Cudownego Medalika. ( komiks)  -  5,0 zł

Wybór Świadectw Nadzwyczajnych Łask...  - 15 zł 

Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych przez Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika

                                                          (miękka oprawa)   -  20 zł

Podręcznik AMM ( kpl. trzy tomy)  miękka oprawa - 40 zł

Podrecznik AMM twarda oprawa                               - 50 zł

Statut AMM                                                                       - 2 zł

Kwartalnik "Biuletyn AMM"                                          - 4,00 zł

Różaniec Biblijny wraz z modlitwami AM                   - 5 zł

Modlitewnik na I soboty miesiąca                                 - 5 zł


 

 

ostatnia aktualizacja: 23:33:49 03.12.2020